ਐਡੀਟੋਰਿਅਲ

ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਯੂਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ …

Read More
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸਾਜਾ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਢੋਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਜ ਹੈ। ਢੋਲਕ  ਲਾਈਵ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਅਧੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

 

ਢੋਲਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ …

Read Full News

ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜੋ

ਰਿਸ਼ਤੇ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸਾਜਾ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਢੋਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਜ ਹੈ। ਢੋਲਕ  ਲਾਈਵ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਅਧੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

 

ਢੋਲਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ …

Read Full News