Category Archives: ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸਾਜਾ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਢੋਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਜ ਹੈ। ਢੋਲਕ  ਲਾਈਵ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਅਧੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

 

ਢੋਲਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ …

By:
Date : 04-10-2017
Read More....